Tilsyn med Gol videregående skole

Tilsyn med Gol videregående skole – Fylkesmannen i Buskerud

Tilsyn med Gol videregående skole. Tilsyn med Gol videregående skole. Tilsyn med Gol videregående skole. Dato: 26. mars – 27. mars Sted: Gol Ansvarlig: Åshild Woldstad. Dokumenter. Endelig tilsynsrapport- Gol videregåande skole.pdf; Fylkesmannen i Buskerud. Postboks 1604, …

Gol vidaregaende skule

Gol vidaregåande skule har frå 01.01.2019 ledig 100% fast stilling med undervisning i norsk. Les mer Oppdatert 23.11.2018

Flere Nyheter · Utdanningstilbud · Studiespesialisering · Musikk, Dans Og Drama

Tilsyn – udir.no

Funn fra tilsyn Tilsynsrapporter kan være nyttige, ikke bare for kommunen eller skolen det ble ført tilsyn med. Fra disse rapportene kan dere lære om vanlige brudd …

[PDF]

Fylkesmannen . U Vår date: 05.01.2015 Gol vrdaregaande

Gol videregående skole Gymnasvegen 27 3550 GOL Varsel om tilsyn med Buskerud fylkeskommune -Gol videregående skole – tilsyn med skolens arbeid med elevens utbytte av opplæringen -krav om innsendelse av dokumentasjon Etter opplæringsloven, lov …

[PDF]

Oversendelse av tilsynsrapport og avslutning av tilsynet

Oversendelse av tilsynsrapport og avslutning av tilsynet med Buskerud fylkeskommune og Røyken videregående skole Fylkesmannen i Buskerud varslet tilsyn med Buskerud fylkeskommune og Røyken videregående skole i brev av 24.januar 2018 med pålegg om å sende inn relevant dokumentasjon. Intervjuer ble gjennomført på skolen 17.og 18.april 2018.

Hvem gjennomfører tilsyn? – udir.no

Fylkesmannen gjennomfører tilsyn med kommunen og fylkeskommunen som skoleeiere. Dette omfatter både grunnskoler, videregående opplæring og voksenopplæringstilbud. Private skoler. Utdanningsdirektoratet gjennomfører tilsyn med friskoler, folkehøyskoler og andre …

Kvaløya videregående skole – PDF

Føre tilsyn med fagområdets undervisningsutstyr og rapportere videre for eventuelt vedlikehold / Oppgradering 5. for Kragerø videregående skole med tiltak for 2012-2014. ibuskerud Endehg TILSYNSRAPPO RT Tilsyn med skolens arbeid med elevens utbytte av opplaeringen Buskerud fylkeskommune Gol vidaregåande skule Innholdsfortegnelse 1.

Gol vidaregåande skule | Videregående opplæring – vilbli.no

Gol vidaregåande skule, Kontaktinformasjon, Opplæringstilbud. Tilbud er ikke fastsatt for skoleåret 2019–2020, men skal senest foreligge i januar 2019.

Grunnskole og videregående opplæring – Fylkesmannen.no

Fylkesmannen har ansvaret for at eksamen i grunnskolen og på videregående skole, nasjonale prøver og obligatoriske elektroniske kartleggingsprøver blir gjennomført etter gjeldende lover og retningslinjer.

TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av

Om tilsynet med Hemne videregående skole 2.1 Fylkesmannen fører tilsyn med offentlige skoler Fylkesmannen fører tilsyn med offentlige skoler jf. opplæringsloven 14-1 første ledd, jf. kommuneloven kap. 10 A. Fylkesmannens tilsyn på opplæringsområdet er lovlighetstilsyn jf. kommuneloven 60 b.

SFO og Tilsyn | Steinerskolen på Hedemarken

Fritidshjemmet (skolefritidsordning, SFO) er et tilbud til alle elever i 1. til og med 4. klasse og elever med spesielle behov i 1. til og med 7. klasse. Hovedaktiviteten på fritidshjemmet er fri lek. Søknadsskjemaet finner du under Skjemaer. Elever ved Helsepedagogisk skole har søknadsfrist 1. mars.

Rapport fra tilsyn med kommunens arbeid med tilsyn og

Rapport fra tilsyn med kommunens arbeid med tilsyn og godkjenning etter forskrift for miljørettet helsevern i barnehager og skoler i Vennesla kommune 2017 I tillegg har kommunen voksenopplæringssenter, to offentlige videregående skoler og to privat videregående skole…

Tilsyn i skoler og barnehager – Moss kommune

Tilsyn i skoler og barnehager. Både private og offentlige skoler og barnehager har en plikt til å etterkomme kravene i Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. Helsemyndigheten fører periodisk tilsyn med virksomhetene.

Ole Vig videregående skole – Skoleside

Nye nettsider . Vi bygger nye nettsider som vi nå fyller med innhold. Ikke alt er på plass enda, og vi ber om forståelse for det.