SAL AV ALKOHOLHALDIG DRIKK, GRUPPE 1

Søknad om løyve til sal av alkoholhaldig drikk gruppe 1 – PDF

Søknad om løyve til sal av alkohol gruppe 1 (Alkoholhaldig drikk 2.5% < 4,5% alk) jf. Alkoholloven av 2.juni 1989 nr.27 1. Det vert søkt om slikt løyve Nytt løyve Endring Verksemda er overdregen Dato Informasjon . Detaljer . Salsløyve – søknad om løyve til salg av alkoholhaldig drikk gruppe 1.

[PDF]

Søknad om løyve til sal av alkoholhaldig drikk gruppe 1

Søknad om løyve til sal av alkoholhaldig drikk gruppe 1 (jf. alkohollova av 2. juni 1989 nr. 27) Nr. 702437en Forlag: Sem & Stenersen Prokom AS, Oslo 8-2005/1-2010 PDF

Salsløyve – søknad om løyve til salg av alkoholhaldig

Søknad om løyve til sal av alkoholhaldig drikk gruppe 1. Søknad om løyve til sal av alkoholhaldig drikk gruppe 1 (jf. alkohollova av 2. juni 1989 nr. 27) 1. Det blir søkt om Nytt løyve Endra løyve Verksemda overdregen (dato): Informasjon om tidligare eigar 2. Detaljer .

[PDF]

Salsløyve – søknad om løyve til sal av alkoholhaldig drikk

Salsløyve – søknad om løyve til sal av alkoholhaldig drikk gruppe 1 702437, Sem & Stenersen Prokom AS Side 6. Opnings- og salstider Utsalgsstedets åpningstid mandag – fredag: Frå kl. Til kl. Opningstid på utsalsstaden Frå kl. Til kl. Ønskt salstid for alkohol månd. – fredag: Frå kl. Til kl.

Sal av alkoholhaldig drikk – Regelhjelp.no

Ei bevilling kan berre utvidast til å omfatte innførsel av alkoholhaldig drikk i gruppe 1: drikk som inneheld over 2,5 og høgst 4,7 volumprosent alkohol. Gjeld kun for lokalt sal Om de har løyve til å innføre alkoholhaldig drikk, kan de berre selje drikken ved salsstaden som har den salsbevillinga løyvet er …

Søknad om salsløyve for alkohol (blankett) – spotidoc.com

No category; Søknad om salsløyve for alkohol (blankett) +

[PDF]

Salsløyve – søknad om løyve til salg av alkoholhaldig

o Ønskjer sal innanfor maksimaltida til kommunen Eigar av eigedommen Eigaren er Org.nr. Namn på verksemd Etternamn Fornamn Fødselsnr. Adresse Postnr. Poststad Salsløyve – søknad om løyve til salg av alkoholhaldig drikk gruppe 1 702437, Sem & Stenersen Prokom AS Side 8 av 8.

[PDF]

Kommunale retningslinjer for sal og skjenking av

2 2.1 Salsløyve I planperioden 2016 – 2020 kan det i Bjerkreim kommune gis inntil 4 løyve for sal av alkoholhaldig drikk med høgst 4,7 vol.% alkohol (gruppe 1).

[PDF]

Søknad om løyve til sal av alkohol gruppe 1 (Alkoholhaldig

Søknad om løyve til sal av alkohol gruppe 1 (Alkoholhaldig drikk 2.5% < 4,5% alk) jf. Alkoholloven av 2.juni 1989 nr.27 Søknad om skjenkeløyve side 1 av 6 1. Det vert søkt om slikt løyve

[PDF]

Retningslinjer sals- og skjenkeløyve for alkoholhaldig drikk

2 Heimel: Fastsett av Vågsøy kommunestyre 15.06.2017 med heimel i lov av 2. juni 1989 nr 27 om omsetning av alkoholhaldig drikk m.v. (Alkoholloven) § 3-7 og § 4-4 og lov av 13. juni 1997 nr 55 om serveringsverksemd (Serveringsloven) § 15.

[PDF]

Forskrift om sal, skjenking og opningstider for

Forskrift om sal, skjenking og opningstider for alkoholhaldig drikke 1. Bevillingsperiode Det er ikkje naudsynt å søkje om fornying av innvilga sals- og skjenkeløyve i Radøy kommune, jf. alkohollova § 1-6, 3. ledd. 2. Sal og utlevering av alkoholhaldig drikk (gruppe 1 – høgst 4,7 volumprosent) a.

[PDF]

Kommunale reglar for sal og skjenking av alkohol 2016 – 2020

Tidsinnskrenking for sal av alkohol gruppe 1, 2 og 3 Frå 01.01.2015 kom det nye opningstider for sal av alkohol i gruppe 1, 2 og 3 då det vart opna for alkoholsal på nyttårs- , påske- og pinseaftan, i tillegg til valdagar. Sal frå Vinmonopolet sine utsal kan skje frå kl.08.30 -18.00.

Salsløyve – Sveio kommune

Lov om omsetning av alkoholhaldig drikk m.v. av juni 1989 nr. 27 med endringar, siste endringar tok til å gjelde frå 1. juli 2005, samt forskrifter. Søknad om løyve til sal av alkoholhaldig drikk som inneheld høgst 4,7 volumporosent alkohol blir avgjort av kommunestyret. Fylkesmannen er klagenemnd.

Forskrift om opningstider for serveringsstader og sals- og

1. Salstider § 1. Sal og utlevering av alkoholhaldig drikk i gruppe 1 (dvs. drikk over 2,5 og høgst 4,7 volumprosent alkohol kan skje frå kl. 09.00 og fram til kl. § 2. På julaftan, nyttårsaftan, påske- og pinseaftan er salstida avgrensa til kl. 15.00. § 3.