Læringsressurser og arbeidsformer i engelsk: Ungdomsskoleelevers arbeid med sjangeren fantasy. En casestudie i prosjektet ARK

[PDF]

Læringsressurser og arbeidsformer i engelsk

Læringsressurser og arbeidsformer i engelsk: ungdomsskoleelevers arbeid med sjangeren fantasy En casestudie i prosjektet ARK&APP, engelsk, 8. klasse INGVILL RASMUSSEN, ULRIKKE RINDAL OG ANDREAS LUND. UNIVERSITETET I OSLO 20.12.2013

Læringsressurser og arbeidsformer i engelsk

Læringsressurser og arbeidsformer i engelsk: ungdomsskoleelevers arbeid med sjangeren fantasy. INGVILL RASMUSSEN, ULRIKKE RINDAL OG ANDREAS LUND. UNIVERSITETET I OSLO Læringsressurser og arbeidsformer i engelsk: ungdomsskoleelevers arbeid med sjangeren En casestudie i prosjektet ARK&APP, engelsk, Detaljer

Læringsressurser og arbeidsformer i engelsk

Læringsressurser og arbeid med sjangeren fantasy Læreboka sto sentralt i engelskundervisningen i en klasse på 8. trinn. Men den har ikke lenger har den samme styrende funksjon som er beskrevet i tidligere studier. Læreboka ble brukt som utgangspunkt for videre utvikling av oppgaver og aktiviteter.

Læringsressurser og arbeidsformer i engelsk – CORE

Læringsressurser og arbeidsformer i engelsk: Ungdomsskoleelevers arbeid med sjangeren fantasy. En casestudie i prosjektet ARK&APP, engelsk, 8. klasse By Ingvill Rasmussen, Ulrikke Elisabeth Rindal and Andreas Lund

Læringsressurser og arbeidsformer i engelsk | Request PDF

Laeringsressurser og arbeidsformer i engelsk: ungdomsskoleelevers arbeid med sjangeren fantasy En casestudie i prosjektet ARK&APP, engelsk, 8. klasse View full-text Article

Ulrikke Elisabeth Rindal – Department of Teacher Education

Læringsressurser og arbeidsformer i engelsk: Ungdomsskoleelevers arbeid med sjangeren fantasy. En casestudie i prosjektet ARK&APP, engelsk, 8. klasse . Full text in Research Archive .

(PDF) Resources for Learning and classroom activities in

 ·

Laeringsressurser og arbeidsformer i engelsk: ungdomsskoleelevers arbeid med sjangeren fantasy En casestudie i prosjektet ARK&APP, engelsk, 8. …

Andreas Lund | Professor | University of Oslo, Oslo

Laeringsressurser og arbeidsformer i engelsk: ungdomsskoleelevers arbeid med sjangeren fantasy En casestudie i prosjektet ARK&APP, engelsk, 8. klasse View 95 Reads

University of Oslo | Dept. of Teacher Education and School

Academia.edu is a place to share and follow research.

Fra Reform 94 til Kunnskapsløftet: en sammenligning av

Laeringsressurser og arbeidsformer i engelsk: ungdomsskoleelevers arbeid med sjangeren fantasy En casestudie i prosjektet ARK&APP, engelsk, 8. klasse View Show abstract

Naturfagboka i praksis. Om tolv naturfagelever og deres

We use cookies to make interactions with our website easy and meaningful, to better understand the use of our services, and to tailor advertising.

Ingvill Rasmussen | PhD | University of Oslo, Oslo

Laeringsressurser og arbeidsformer i engelsk: ungdomsskoleelevers arbeid med sjangeren fantasy En casestudie i prosjektet ARK&APP, engelsk, 8. klasse View 90 Reads

Andreas Lund | University of Oslo – Academia.edu

Andreas Lund, University of Oslo, Dept. of Teacher Education and School Research, Faculty Member. ungdomsskoleelevers arbeid med sjangeren fantasy En casestudie i prosjektet ARK&APP, engelsk, 8. klasse Læringsressurser og arbeidsformer i engelsk more. by Andreas Lund. Two quantitative surveys and 12 qualitative case studies will be

[PDF]

Læringsressurser og arbeidsformer i engelsk

Læringsressurser og arbeidsformer i engelsk: ungdomsskoleelevers arbeid med sjangeren fantasy En casestudie i prosjektet ARK&APP, engelsk, 8. klasse INGVILL RASMUSSEN, ULRIKKE RINDAL OG ANDREAS LUND. UNIVERSITETET I OSLO