Kurs i Brønnøysund om bekjemping av fremmede skadelige planter

Kurs i Brønnøysund om bekjemping av fremmede skadelige

Kurs i Brønnøysund om bekjemping av fremmede skadelige planter Fylkesmannen inviterer til regionalt kurs om bekjemping av fremmede skadelige plantearter i Brønnøysund torsdag 24.august. Kurset er åpent for alle relevante aktører og det er ingen kursavgift.

Fremmede skadelige arter – Fylkesmannen i Nordland

Kurs i Svolvær om bekjemping av fremmede skadelige planter i Ofoten, Lofoten og Vesterålen {PagePropertyPlugin} 15.06.2017 Kurs på Fauske om bekjemping av fremmede skadelige planter i Salten {PagePropertyPlugin} Kontaktpersoner. Espen Henriksen Tlf. …

Sømna Kommune – Kurs i Brønnøysund om bekjemping av

Kurs i Brønnøysund om bekjemping av fremmede skadelige planter Fylkesmannen inviterer til regionalt kurs om bekjemping av fremmede skadelige plantearter

Bransjestandard om. invaderende, fremmede planter – PDF

5 Forord Bransjestandard om invaderende, fremmede planter er en frivillig bransjestandard for norsk grøntanleggssektor. Den er utviklet av representanter for norsk grøntanleggssektor og redigert av FAGUS – Faglig utviklingssenter for grøntanleggssektoren. Bransjestandard om invaderende, fremmede planter er utarbeidet etter inspirasjon fra Code of conduct on horticulture and invasive alien

[PDF]

VEILEDER I HÅNDTERING AV FREMMEDE ARTER

bekjempelsen er noe vi er interesserte i med tanke på veiledere, rapporter, kurs og foredrag. Kontakt fag-gruppe naturforvaltning i Forsvarsbygg Futura miljø. 1.2. GENERELT OM FREMMEDE SKADELIGE ARTER I alle tider har arter, både planter og dyr, blitt spredd på tvers av landegrenser. Etter hvert som mennesker begyn-

[PDF]

Fremmede, skadelige planter – Nedre Eiker kommune

Fremmede arter er dyr og planter som har fått menneskelig hjelp til å spre seg inn i områder der de ikke hører natur-lig hjemme. Fremmede skadelige arter regnes som en av de viktigste årsakene til tap av biologisk mangfold. 135 fremmede plantearter har blitt plas-sert på Artsdatabankens svarteliste fordi de utgjør en høy risiko.

Tilrådning om forskrift om fremmede organismer – spotidoc.com

Tilrådning om forskrift om fremmede organismer

Handlingsplan mot fremmede skadelige arter i – spotidoc.com

Før det hadde ikke Fylkesmannen ressurser til tiltak mot fremmede skadelige arter. Bekjemping av fremmede arter har imidlertid blitt utført i enkelte verneområder i …

Forskrift om planter og tiltak mot planteskadegjørere

§ 2. Virkeområde. Forskriften fastsetter krav og gir bestemmelser om tilsyn vedrørende plantehelse for planter og andre smittebærende emner. Videre fastsetter forskriften krav og gir bestemmelser om tilsyn vedrørende kvalitet og merking av planter og formeringsmateriale.

Kartlegging av fremmede og skadelige arter i Verran

Verran kommune starter i sommer opp en kartlegging av fremmede og skadelige arter. Kartleggingen er en del av samarbeidsprosjektet «Fremmede arter langs E6 og E14 i Nord-Trøndelag» mellom Fylkesmannen og Statens Vegvesen, og vil for Verran sin del …

[PDF]

Fremmede skadelige arter – vi må handle nå! – regjeringen.no

3 3 Miljøverndepartementet, Fremmede skadelige arter – fra strategi til handling, Stjørdal 13.10.08 Fremmede arter Trussel mot natur og næringer • Betydelig trussel mot dyr og planter, og mot naturbaserte næringer • ”Laksedreperen” Gyrodactylus: årlig 200-250 mill.

Dyr og planter – Forside – Nittedal kommune

Fremmede arter er ikke alltid skadelige. Ofte kan de leve side om side med naturlige hjemmehørende arter uten noen synlig negativ effekt. Noen av nykommerne utgjør imidlertid en trussel, først og fremst ved at de fortrenger stedlige arter og forstyrrer lokale økosystemer.

Fremmede arter er en trussel mot norsk natur – sabima.no

Sabima jobber for å øke folks kunnskap om hva som er problemet med fremmede arter, hvordan de kan gjøre så stor skade, hvordan vi bør unngå og bekjempe at vi skaper nye miljøproblemer ved å innføre flere arter på tvers av naturlige barrierer. Mer penger til bekjemping. Vi jobber for å øke bevilgningene til bekjemping av fremmede arter.

[PDF]

Kampanje mot fremmede skadelige arter! – Oppdal kommune

Fremmede skadelige arter – informasjon til hageeiere i Sør-Trøndelag Enkelte arter hører ikke naturlig hjemme i norsk natur og anses i dag for å gjøre stor skade, blant annet ved å redusere artsmangfoldet. Dette er fremmede skadelige arter. Denne brosjyren gir en generell informasjon om fremmede skadelige …

Kan dyr og planter tilpasse seg global oppvarming?

Dyr og planter kan tilpasse seg. [K]oraller, trær, fugler, pattedyr og sommerfugler tilpasser seg bra til klimaendringenes rutinemessige realiteter. (kilde: Hudson Institute) selv om dette av og til ble avbrutt av kortvarige (og kanskje regionale) klimahopp,