Innsatsbasert avlønning i Den offentlige tannhelsetjenesten i Østfold

Innsatsbasert avlønning i Den offentlige

Innsatsbasert avlønning i Den offentlige tannhelsetjenesten i Østfold I Norge kommer hovedtyngden av inntekten til de offentlig ansatte tannlegene fra fastlønn. Den offentlige tannhelsetjenesten i Østfold ønsket i fjor, som en prøveordning, å innføre delvis per capita-finansiering for tilsyn og behandling av de lovpålagte grupper a–e.

[PPT]

Tannhelsetjenesten i Østfold fylkeskommune ”TØF”

 · Web view

Noen påstander: I 1909 var tannråte en folkesykdom i Norge Fra 1970 har tannhelsen i Norge bedret seg dramatisk. Tannråte i Norge i 2009 er en sykdom for enkeltindivider og grupper av individer. Den offentlige tannhelsetjenesten er organisert på samme måte i dag som for 40 år siden (eller 100?)

Incentives and remuneration systems in dental services

Grytten J., Holst D., Berge K. (2001) Innsatsbasert avlønning i Den offentlige tannhelsetjenesten i Østfold. The Norwegian Dental Journal 111: 226–231 Google Scholar Hassall D.C., Holloway P.J. (1998) Levels of restorative care under capitation.

Hvor skjevfordelte er tannlegene i Norge? – Den norske

Den offentlige tannhelsetjenesten, spesielt i de nord-norske fylkene, gir også et tilbud til voksne. Dette er det justert for i kolonne V, hvor tannlegetettheten i Den offentlige tannhelsetjenesten er beregnet både på grunnlag av antall personer i gruppe a–d under tilsyn, og antall voksne som har fått behandling.

Artikkelen beskriver den geografiske fordelingen av – PDF

Den offentlige tannhelsetjenesten, spesielt i de nord-norske fylkene, gir også et tilbud til voksne. Dette er det justert for i kolonne V, hvor tannlegetettheten i Den offentlige tannhelsetjenesten er beregnet både på grunnlag av antall personer i gruppe a d under tilsyn, og antall voksne som har fått behandling.

Seksjon for samfunnsodontologi Det odontologiske fakultet

A review. 9.3 Innsatsbasert avlønning i Den offentlige tannhelsetjenesten i Østfold Artikkel: o Grytten J, Holst D, Berge K. Innsatsbasert avlønning i Den offentlige tannhelsetjenesten i Østfold …

Incentives and remuneration systems in dental services

Incentives and remuneration systems in dental services The basis for the study was a natural experiment in which all public dental officers in one county were given the opportunity to renegotiate their contract from a fixed salary contract to a combined per capita and fixed salary contract.

Published in: International Journal of Health Care Finance & Economics · 2009Authors: Jostein Grytten · Dorthe Holst · Irene SkauAffiliation: University of OsloAbout: Incentive · Natural experiment
[DOC]

Ny lønnsavtale for tannleger i Den offentlige

 · Web view

i Den offentlige tannhelsetjenesten i Nord-Trøndelag. Etter drøftinger etter HTA kap. 5.3 – Annen lønnsregulering den 20.12.2006 mellom Den norske tannlegeforening v/Utvalg for tillitsvalgte i Nord-Trøndelag og Nord-Trøndelag fylkeskommune v/fylkestannlegen, er det inngått ny avtale om lønn for tannleger i Den offentlige tannhelsetjenesten i Nord-Trøndelag.

Styringsdokument – viken2020.no

Som en del av den nasjonale reformen for nye folkevalgte regioner vedtok Stortinget at fylkeskommunene Akershus, Buskerud og Østfold skulle slås …

Spørsmål 26 – stortinget.no

Stortinget.no inneholder informasjon om saker som behandles i Stortinget, oversikt over møter og høringer, informasjon om stortingsrepresentantene, omvisninger, læringsspill, kurs med mer.

Kommunaljobb – ledige stillinger

SØKNADSFRIST: 13.01.2019 Tannhelsetjenestens kompetansesenter for Nord-Norge (TkNN) er en del av den offentlige tannhelsetjenesten i Troms. TkNN har et omfattende spesialisttilbud, utdanner spesialister, driver rådgivnings- og veiledningstjeneste overfor tannhelsetjenesten i regionen og etterutdanning av tannhelsepersonell.

[PDF]

Rapport 2004:1 – researchgate.net

Den offentlige tannhelsetjenesten i Troms har i en årrekke slitt med rekrutteringsproblemer og høy turnover. I løpet av få år vil også flere av de stabile tannlegene nå pensjonsalderen.

En offensiv offentlig tannhelsetjeneste – til

Tannlegevakten som den offentlige tannhelsetjenesten driver i Stavanger og Haugesund har åpent i helgene og på alle røde dager. Men utfordringen er som Olsen helt riktig skriver; å vite hvor man skal henvende seg når uhellet oppstår utenfor åpningstidene.

Nordland fylkeskommune – Psykolog – Tannhelsetjenesten

Psykolog – 40% fast stilling Den offentlige tannhelsetjenesten i Nordland ønsker å ansette en psykolog i 40% fast stilling som kan ta del i vårt tannbehandlingsteam i prosjektet som omhandler tortur, overgrep og odontofobi (TOO-prosjektet).