Bokstavinnlæringen

Zeppelin 1 og 2 med raskere progresjon – YouTube

Sep 16, 2011 · Bøkene har lesekurs med lesetekster tilpasset bokstavinnlæringen og en Les mer-del for elever som kjenner alle bokstavene. Zeppelin 1A og 1B kan brukes sammen med Zeppelin START i …

Klasseromsprat: Bokstavinnlæring og læringsstiler

Selv har jeg brukt fast tegnspråksbokstaver og bokstavdans i klasserommet, i tillegg til å skrive bokstavene, lese dem og kjenne dem igjen ved bokstavinnlæringen. Det virker som om variasjonen har truffet samtlige elever og særlig guttene som liker bevegelsesaktivitetene i bokstavinnlæringen.

Dragon Minders – Spill deg god på lesing! Med Dragon

Spill deg god på lesing! Med Dragon Minders får barnet en morsom start på bokstavinnlæringen

smartboard for nybegynnere – YouTube

Mar 24, 2010 · smartboard for nybegynnere gjennomgang av noen funskjoner på smartboard. her har alle men kanskje spesielt lærere mulighet til å lære litt om basic funkjonene på smartboard.

IMAL – knekker lesekoden – Facebook

Vårt andre blogg-innlegg med tips til hvordan du kan bruke iMAL i bokstavinnlæringen.

76 best Letter A Activities images on Pinterest in 2018

Find some hands-on letter A activities for toddlers and preschoolers – with free printables! See more. Homemade Letter Lacing Cards, Opplegg til bokstavinnlæringen Letter of the week ideas Excellent group of activities! Rockabye Butterfly: Letter A See more.

130 best Bokstavar images on Pinterest in 2018

Gjennom bruk av iMAL (Integrert,multisensorisk, assosiasjonsbasert læring) er erfaringen at elever som har vansker med å lytte ut lyder i ord, høre hvilke ord som rimer etc., øker sin språklige bevissthet gjennom bokstavinnlæringen.

Tiltak for å fremme lese- og skriveutvikling: 1.2. Fremme

forbindelse med bokstavinnlæringen. Det vil selvsagt lette læringsoppgaven om læreren har. kunnskaper om hvordan fonemkategoriene i det norske språket varierer sammenlignet med. fonemkategoriene i morsmålet til de minoritetsspråklige elevene.

Norskoppgaver – Google Sites

 ·

Trykk her for å finne maler til et snakkespill (+ ferdige snakkespill) du kan fylle ut selv med stikkord om hva du vil 🙂 Dette snakkespillet er nylig utvidet slik at det kan brukes i bokstavinnlæringen/ leseopplæringen også 🙂

Lærerbloggen: iMAL: Integrert, multisensorisk

Gjennom bruk av iMAL er erfaringen at elever som har vansker med å lytte ut lyder i ord, høre hvilke ord som rimer etc. øker sin språklige bevissthet gjennom bokstavinnlæringen. Gjennom innlæringsnivåene i iMAL avdekkes det tidlig hvilke elever som møter vansker med bokstavinnlæringen.

172 best A is forLetter of the Week images on Pinterest

Great letter of the week ideas. Great idea for students to do and take home when done with the alphabet! Find this Pin and more on A is forLetter of the Week by …