Bedre HMS-kultur kan hindre ulykker : Bygg.no

Bedre HMS-kultur kan hindre ulykker : Bygg.no

– Skal vi lykkes med å få redusert antall ulykker på samferdselsanleggene, kreves det en langt bedre HMS-kultur. Det skjer for mange alvorlige ulykker på veianleggene. Den negative utviklingen må vi snu, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen til Byggeindustrien.

Praktiske eksempler skal redde liv i el – bygg.no

– Et godt HMS-arbeid er avgjørende for å hindre ulykker og sykefravær. Det Caverion har gjort er et veldig godt eksempel for andre virksomheter som har risikoutsatte arbeidsoppgaver, sier Elvheim. Strømgjennomgang skjer ikke bare elektrikere. Kaizumi understreker …

[PDF]

HMS OG KULTUR – ptil.no

som er god HMS-kultur. Kultur kan defineres som den kunnskap, de verdier, normer, ideer og holdninger som preger en gruppe mennesker. Vi kan få innsyn i kultur ved å se på hva folk gjør og høre på hva de sier. Det er nettopp i forholdet mellom hva folk sier og hva de gjør, at det er mulig å få innsyn i virksomhetens HMS-kultur.

HMS KULTUR OG LÆRING ETTER HENDELSER – eba.no

HMS KULTUR OG LÆRING ETTER HENDELSER . Hvordan kan vi få det til i praksis? Jarle Kristian Tangen. Utbyggingssjef E6 Innlandet

Rollespill skal hindre ulykker | ABC Nyheter

Stadig flere bedrifter tar i bruk rollespill for å hindre ulykker. De bruker rollespill og teater som et praktisk verktøy for å lære offshoreansatte at bedre samhandling betyr bedre HMS (helse, miljø og sikkerhet). Slik kan ansatte få bruk for erfaringen og bidra i forandringen som er …

Rollespill skal hindre ulykker – Tu.no

En representant fra HMS-avdelingen i Archer The Well Company sier at de tidligere hadde svært mange uønskede hendelser offshore. – Men etter at 450 av våre ansatte har vært med på Splint-samlinger har vi merket en positiv effekt. Vi kommer til å evaluere den konkrete virkningen, men foreløpig har antall ulykker gått kraftig ned.

HMS i bygg og anlegg – arbeidstilsynet.no

HMS i bygg og anlegg. Byggherren kan velge å ta rollen som koordinator selv. Det skal foreligge en skriftlig avtale som klargjør hvilke plikter koordinatoren skal ivareta og hvilke fullmakter koordinatoren har. helseskader og ulykker.

Prosedyre for håndtering av HMS-avvik – Universitetet i Oslo

Ved alvorlige ulykker og alvorlige nestenulykker skal leder gjennomføre en analyse av HMS-avviket og sørge for at den skadede (om mulig) og verneombud deltar på analysen. Leder kan ta med andre deltagere ved behov. Mal for analyse av HMS-avvik (word) kan brukes.

Mange bygg- og anleggsplasser bryter HMS-regler

Dette er en personlig plikt, og kan derfor ikke delegeres. – Målet med HMS-opplæringen er både å gi lederen en god oversikt over regelverket og å gi han eller hun «verktøy» til å bygge en solid HMS-kultur i egen bedrift, sier Hole, og legger til:

Slik lager du en HMS-plan – infobric.no

HMS-planen skal alltid inneholde spesifikke tiltak for arbeid som kan innebære særlig fare for liv og helse. Godt HMS-arbeid forutsetter en risikovurdering Godt HMS-arbeid forutsetter en kartlegging av arbeidsmiljøet og plan for eventuelle problemer eller utfordringer.

HMS SYSTEM – bhtbergen.no

Som medlem hos oss får du hjelp til å lage et HMS system tilpasset bedriftens behov Dokumentasjon kreves. Kartleggingen, risikovurderingen, handlingsplanen og oppfølgingsplanen må lages skriftlig og oppbevares for eventuelt tilsyn. Kartlegginger. Å kartlegge risiko er viktig for å forebygge ulykker og hindre helse og miljøskader.