Avgangsklassane ved Gol ungdomsskule 1992.

Avgangsklassane ved Gol ungdomsskule 1992. 1. rekkje frå v

Created with Sketch. Share About the object. Identifier Gba.16002-3768 ; Subject. Avgangsklassane ved Gol ungdomsskule 1992. 1. rekkje frå v.: Stian Brenna, Rune

Avgangsklassane ved Gol ungdomsskule 1991. 1. rekkje frå v

Created with Sketch. Share About the object. Identifier Gba.16002-3773 ; Subject. Avgangsklassane ved Gol ungdomsskule 1991. 1. rekkje frå v.: Tommy Mythe, Lene

Avgangsklassane ved Gol ungdomsskule 1977. 1. rekkje frå v

Avgangsklassane ved Gol ungdomsskule 1977. 1. rekkje frå v.: Unni Eidsberget, Gunn Henriette Bergheim, Anne Berit Venås, May Brit Trøstheim, lærar Lars Brustugun, rektor Jens By, lærar Kari Folvik, lærar Knut H. Skrindo, Bjørn Andresen, Trine Aasvang Olsen, Gro Marit Brenno, Marianne Brenno.

Historia om Lom ungdomsskule – PDF – docplayer.me

15 Plan mot mobbing ved Lom ungdomsskule Litt om mobbinga sitt vesen Definisjon på mobbing Psykisk eller fysiske vald retta mot eit offer utført av einskildpersonar eller grupper. Mobbing føreset eit ujamt styrketilhøve mellom offer og plagar, og at episodane blir gjentekne over tid.

1992–93 UEFA Champions League – Wikipedia

Location of teams of the 1992–93 UEFA Champions League. Purple: Eliminated in the preliminary round; Yellow: Eliminated in the first round; Orange: Eliminated in …

Champions: Marseille (1st title)

Dale Barne- Og Ungdomsskule – Dale, Hordaland – Middle

Valentina Dahle added a new photo — at Dale Barne- Og Ungdomsskule. April 11, 2017 · Dale, Norway · Valentina Dahle added a new photo — at Dale Barne- Og Ungdomsskule .

Location: Skulegata 30, Dale, Hordaland 5722

Evje ungdomsskule – YouTube

Aug 27, 2007 · første skuledag i 10 klasse. Category Film & Animation; Song All Star (Album Version) Artist Smash Mouth

Kandidatane til Gol venstre – Gol Venstre

Fødd og oppvaksen i Ski. Tre vaksne barn. Spesialpedagog. Arbeider ved Gol ungdomsskule. 8. Hallgeir Haugen (f 1960).

Grand Prix ved Volda ungdomsskule 2010 – YouTube

Apr 23, 2010 · Our new desktop experience was built to be your music destination. Listen to official albums & more.

Tilbakemelding frå elevrådet ved Eid ungdomsskule – PDF

KROPPSØVING LUSTER UNGDOMSSKULE – 2014. Ved graden av måloppnåing er det naturleg å vurdere : styrke, spenst, hurtigheit, uthald og ballteknikk. KROPPSØVING LUSTER UNGDOMSSKULE – 014 Ved graden av måloppnåing er det naturleg å vurdere : …

Skulane i Ål – lokalhistoriewiki.no

Ved enden av 1870-åra var det slutt med omgangsskulen i alle krinsane i Ål. Når Hol vart utskilt i 1877 var Nordre Vats lagt til Ål som eigen krins. Frå då av var det 11 krinsar i Ål sokn og 2 i Torpo.

[PDF]

HallingljomSep2010 – hallinglaget.net

Han var lektor både ved Hol ungdomsskule på Geilo (1973-1974) og Hallingdal gymnas på Gol (1974-1976). Fra 1974 til 1986 var han sjølvstendig næringsdrivende med sportsbutikkar og radio/TV-forretningar i Ål og Geilo. Ei tid var han musikkritikar i Aftenposten (1986-1992) og frå 1998 – …

Biografi: Berg, Hallgrim – stortinget.no

Studieopphold ved University of Mississippi 1989 Yrke. Frilansmedarbeider i NRK TV for norsk og internasjonal folkemusikk 1968-1973 Lektor Hol ungdomsskule, Geilo 1973-1974 Lektor Hallingdal gymnas, Gol 1974-1976 Selvstendig næringsdrivende i Ål 1974-1986

Gol, Norway – Wikipedia

Gol (help · info) is a municipality in Buskerud county, Norway. It is part of the traditional region of Hallingdal. The administrative center of the municipality is the village of Gol which is also the population center. Gol was established as a municipality on 1 January 1838 (see formannskapsdistrikt).

County: Buskerud